top of page

Titel: Afrosvenskar
Språk: Svenska
ISBN : 978-91-978778-2-4
Utgivningsår: 2013
Antal sidor: 56
Format: 19 x 23 cm
Utförande: Färgtryck, Limmad
Text & målningar: Birgitta Fransson
Foto: Magdolna Leyrer
Grafisk form: Emilia Pudeck
Rekommenderat pris: 188 kr inkl. moms

Afrosvenskar

150,00 krPris
  • I boken presenteras 25 porträtt av afrosvenskar målade av konstnären Birgitta Fransson. Målningarna syftar till att visa individer och personligheter som ett alternativ till stereotypa bilder av svarta i svensk populärkultur. Boken producerades till utställningen ”Människosyn” på Café Pan-Afrika där målningarna ställdes ut den 2 – 14 mars 2013. Café Pan-Afrika drivs av föreningen Afrosvenskarna i Stockholm som bedriver aktiviteter inom kultur, utbildning, antirasistiskt arbete, sociala frågor och bevarande av Afrikansk kultur.

Se liknande produkter

bottom of page